Лекція в двох частинах:
" Анатомія руху собаки."

----------------------------------------------------
Частина перша:

- опорно-руховий апарат собаки (ОРА), його формування, функції.
- хребет – основна вісь організму. шия, спина, поперек, круп.
- передні та задні кінцівки. Формування кутів. Вплив на будову кінцівок еластичності зв'язок і розвитку м’язів.
- рух собаки: психологічна та механічна складові.
- центр ваги, основні осі руху. Як розташування центру ваги собаки візуально відображається на її анатомії.
- види алюрів: крок, інохідь, три види рисі, кентер, галоп.
- інохідь: фізична, психологічна, технічна.
- сила поштовху, частота та довжина кроку собаки – чим формується та як змінюється.
- психологічний вплив на правильне формування руху та осанки собаки
- які візуальні ознаки руху собаки несуть інформацію про її психологічний та фізичний стан;

 

Частина друга :

- фізичний розвиток та формування собаки
- робота з поясницею та кінцівками;
- тестування причин проблем руху та робота по їх виправленню;
- ігри, вправи, тренінги та правильне фізичне навантаження;
- професійна робота з біговою доріжкою, плаванням та іншими видами цільових навантажень. Чому без глибоких знань так легко нашкодити організмові?
- особливості роботи з собаками, які мають різні проблемами з ОРА;
- індивідуальні питання.